Druga część webinaru: “Manager Bezpieczeństwa Fizycznego.

W tym webinarze dokończony zostaje dobór środków oraz wskazane cele stosowania zabezpieczeń.