Jednym z pierwszych działań w tworzeniu bezpieczeństwa fizycznego jest właściwe scharakteryzowanie obiektu. Metodyka Komendy Głównej Policji w sprawie uzgadniania planów ochrony obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie wskazuje kilka punktów, które należy wziąć pod uwagę. Są to między innymi typ i charakter działalności (produkcji, usług), odległości od lokalizacji jednostek Policji Straży Pożarnej, szpitali. 

Do czego te dane są gromadzone?

W kolejnych odcinkach poradnika dla organizatora ochrony opiszemy pokrótce zasadność dobrego opisu wszystkich informacji. Dziś skupimy się na konstrukcji i wykonaniu samych budynków. 

Konstrukcja budynku – zabezpieczenia budowlane

Osoba odpowiadająca za organizację ochrony, zmierzającej do uzyskania i utrzymania określonego poziomu bezpieczeństwa w pierwszej kolejności powinna zidentyfikować to jak budynek jest wykonany. Czy jest konstrukcji żelbetowej, czy może jest to konstrukcja szkieletowa, z wypełnieniem między nimi. Konieczność ta wynika z faktu, który nie został wcale zaakcentowany w Ustawie o ochronie osób i mienia, w części dotyczącej form ochrony osób i mienia. Dla przypomnienia:

Art. 3. Formy ochrony osób i mienia 

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

bezpośredniej ochrony fizycznej:

  • stałej lub doraźnej,
  • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
  • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;

zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

  • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
  • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

W żadnej z nich nie ma bardzo istotnej formy, jaką są zabezpieczenia budowlane. A tym właśnie jest dla organizatora ochrony konstrukcja budynku, stropy, podłogi. 

Przykład:

Włamanie do części magazynowej hali produkcyjnej. Użyto akumulatorowych urządzeń przecinających ścianę, wykonaną z płyty obornickiej tzw. sandwicz. Płyta ta jest wykonana z okładziny z blachy prostej bądź trapezowej (rzadziej) i wypełniona zestaloną pianką poliuretanową. Nie stawia praktycznie żadnego oporu nawet prostymi narzędziami ataku.

Jak widać na powyższym przykładzie pominięcie tak istotnych elementów jak konstrukcja budynku bywa poważnym problemem Poza oporem przeciw włamaniu, elementy konstrukcyjne są istotne również w stosowaniu zabezpieczeń mechanicznych w postaci szaf i sejfów. Praktycznie wszystkie powinny być, zgodnie z instrukcjami producenta montowane do podłoża lub ściany nośnej (rzadziej). Natomiast w przypadku, gdy w wielu pomieszczeniach mamy do czynienia z tzw. podłogą wyniesioną, zabudowaną na konstrukcji szkieletowej, pod którą są tzw. przestrzenie techniczne, zamontowanie sejfu nie będzie możliwe. Ważne też jest aby pamiętać o tym, że sejfy i szafy o dużo większej odporności są bardzo ciężkie. Oznacza to że czasem ich zastosowanie nie jest możliwe ze względu właśnie na konstrukcję budynku. 

Skąd wziąć dane?

Podstawowe informacje dotyczące wykonania budynku znajdziemy w dokumentacji budowlanej – powykonawczej. Jednak jest ona trudno dostępna, często schowana w archiwach. Dlatego poszukiwać musimy w innym miejscu. Najbardziej dostępnym dokumentem, który zawiera poszukiwane informacje  jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Bardzo często zawiera wręcz przepisane rozdziały z dokumentacji budowlanej. Dodatkowo w ochronie przeciwpożarowej bardzo istotne jest budowanie stref pożarowych, dlatego informacje o konstrukcji ścian i stropów są zawarte jako elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wystarczy je zidentyfikować i oznaczyć na planach i wziąć pod uwagę przy tworzeniu rozwiązań. 

Podsumowanie

Zabezpieczenia budowlane często są pomijane w trakcie organizacji bezpieczeństwa fizycznego, a jest to podstawowy błąd. Należy zidentyfikować elementy takie jak stropy i ściany, aby:

  • Mieć właściwą podstawę do budowania stref bezpieczeństwa lub ich uzupełnienia elementami zabezpieczeń mechanicznych i/lub elektronicznych;
  • Mieć podstawę do właściwego zastosowania zabezpieczeń mechanicznych (mocowanie ościeżnic okien i drzwi, mocowanie sejfów i szaf do podłoża czy ścian nośnych). 

W kolejnych artykułach poruszymy kolejne elementy identyfikacji i opisu charakterystyki obiektu bądź firmy i ich wpływu na bezpieczeństwo fizyczne.