RODO i podstawowe informacje

ADMINISTRATOR I KONTAKT

Administratorem danych osobowych jest firma Always More NIP 6292429947 z siedzibą w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 8, która jest wydawcą niniejszego serwisu.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adres mail: redakcja@ochrona.pro

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu dostarczenia treści oraz prezentacji naszej oferty. Ma to miejsce zarówno poprzez prezentowanie oferty na naszej stronie internetowej, wysyłce ofert i informacji drogą elektroniczną jak również w innych formach kontaktu, takich jak targi, prezentacje szkoleń w firmie etc. Zgodnie z RODO jest to tzw. uzasadniony interes administratora (art 6.1.f.). Ale prosimy się nie obawiać, mimo, że podstawą nie jest ZGODA, mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu. Prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej (ostatni punkt).

ODBIORCY

Dane osobowe przekazujemy do odbiorców, którymi są firmy informatyczne, obsługujące nasze strony internetowe i pocztę elektroniczną oraz do serwisów Google Analitycs w celu poprawy funkcjonalności strony oraz Google Ads w zakresie doboru treści reklamowych. W wyborze tych firm kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem i funkcjonalnością. Z każdą z nich posiadamy umowę powierzenia lub inny instrument prawny, w którym określone zostały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Pozostali odbiorcy to osoby i firmy realizujące dla nas usługi logistyczne i organizacyjne, takie jak dostarczenie materiałów (druk certyfikatów), wynajem sal szkoleniowych, etc. Mogą się wyjątkowo pojawić inni odbiorcy, ale oni również podlegać będą ocenie z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa przekazanych danych.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzamy do czasu ustania Państwa zainteresowania naszą ofertą, które wyrażone może być poprzez różne formy. Może to być wysłanie maila, zrezygnowanie z subskrypcji lub w jakiejkolwiek innej formie. Jakakolwiek forma jest dla nas równoznaczna z wyrażeniem sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, co skutkować będzie natychmiastowym zaprzestaniem. Wyjątkiem może być przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków prawnych.

PAŃSTWA PRAWA

Mają Państwo wiele praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Obejmują one:

  • Prawo do dostępu do danych – czyli zobowiązani jesteśmy przekazać Państwu informację, jakie dane, w jakim zakresie przetwarzamy. A w uzasadnionych przypadkach, jeśli dane zostały nam dostarczone przez Państwa, wyślemy kopię danych .
  • Prawo do sprostowania danych – czyli jeśli posiadane przez nas dane są niewłaściwe. Zachęcamy gorąco do natychmiastowej reakcji, jeśli by się tak okazało.
  • Prawo do usunięcia danych – czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym. Rozumiemy, że mogą Państwo już nie chcieć otrzymywać informacji. Niezwłocznie usuniemy wysyłając przed tą czynnością informację.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli decyzji o tym, żeby ograniczyć zakres, sposób i formy przetwarzania.
  • Prawo wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu – które powoduje, że nie będziemy danych już dłużej przetwarzać.

Jeśli jakakolwiek informacja opisana powyżej jest dla Państwa niejasna, prosimy o niezwłoczny kontakt i opisanie problemu. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe. Przysługuje Państwu również prawo do skargi do organu nadzorczego.