W ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych rozwiązań prawnych związanych z walką z pandemią COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa. Jednym ze środków prewencyjnych, wprowadzonych w Polsce jest zakrywanie ust i nosa. Zgodnie z przepisami nie musi to być maseczka, może być element odzieży taki jak chustka, szalik, bandana. Środki te w dość dużym stopniu wpływają na działania pracowników ochrony, których jednym z zadań jest niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu, obszaru czy do pomieszczeń, osób nieuprawnionych. Wiąże się to z identyfikacją osoby najczęściej przez porównanie danych na przepustce, badge`u, czy dokumencie z osobą faktycznie przedstawiającą się jako dysponent tego dokumentu. W dzisiejszym artykule krótko przedstawimy zasady związane z ustaleniem uprawnienia lub legitymowaniem osoby.

Uprawnienia pracownika ochrony

W pierwszej kolejności przypomnijmy uprawnienia pracownika ochrony. Wynikają one z Ustawy o ochronie osób i mienia. Art 36 ust. 1 wskazuje:

Art. 36. Uprawnienia pracownika ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia

  1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:

1) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

Uprawnienie to przysługuje wszystkim pracownikom ochrony, a więc zarówno kwalifikowanym jak i niekwalifikowanym. Potwierdzenie uprawnień znajduje się na odwrocie legitymacji pracownika ochrony.

Tryb i zasady wykonywania czynności zarówno uprawnienia do przebywania na terenie chronionego obiektu jak i legitymowania w sposób szczegółowy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony.

Przepisy przeciw-epidemiczne

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii odkrycie ust i nosa (oryginalna pisownia) może nastąpić w celu ustalenia bądź potwierdzenia tożsamości:

  1. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;

Bezpieczeństwo pracownika ochrony

Wykonując czynności związane z ustaleniem uprawnienia do przebywania na terenie chronionego obiektu czy czynności legitymowania pracownicy ochrony powinni pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Pamiętać należy, że są to zasady obustronne, a więc pracownik ochrony:

  • Chroni siebie – stosując środki ochrony indywidualnej
  • Chroni osobę, wobec której podejmuje czynności – używając nakazanych prawem środków ostrożności.

Podsumowanie

Pracownicy ochrony jako osoby uprawnione z przepisu prawa w randze ustawy mają prawo do ustalenia uprawnienia do przebywania na terenie obiektu oraz do legitymowania. Są więc grupą zawodową, która ma prawo zażądać odsłonięcia ust i nosa w celu wykonania czynności służbowych. Odmowa wykonania tego polecenia może stanowić podstawę do odmowy wpuszczenia osoby na teren chroniony.

Przepisy

W załączeniu dwa akty prawne (kliknij aby pobrać):