Polski Portal Ochrony powstał w celu profesjonalizacji branży w 2013 roku. Ale nie były to nasze pierwsze działania. Był niejako spadkobiercą inicjatyw podejmowanych już w 2005 roku. W listopadzie 2006 roku powstało Stowarzyszenie Służb Ochrony GUARDIA, którego celem był dalszy rozwój profesjonalnej branży, w tym między innymi wdrożenie podstawowych szkoleń dla pracowników niekwalifikowanych (w tym czasie nielicencjonowanych). Projekt obejmował tzw. “zerówkę” czyli minimalne wyszkolenie pracowników do właściwego wykonywania zadań. Obecnie ten projekt jest realizowany w nieco innej formie.

Profesjonalizacja branży to pojęcie które towarzyszy nam już od lat. W tym roku jest to już lat 15. Rozumiemy je jako edukacja klienta, w zakresie potrzeb. Również edukacja branży, w celu rozumienia dynamiki zmian na świecie i konieczności odejścia od rozumienia pracownika ochrony jako z jednej strony emeryta bądź rencisty, dla którego sukcesem jest przetrwanie kolejnej służby, a z drugiej strony pracownika ochrony, jako wielkiego, super wyszkolonego i uzbrojonego eksperta walki wręcz. Bo ani jeden, ani drugi obraz nie jest obrazem pracownika ochrony, specjalisty bezpieczeństwa fizycznego, jakiego potrzebują dziś firmy i organizacje.

W obecnym podejściu poszerzamy zakres publikacji portalu o wiele zagadnień. Ochrona fizyczna, czy szerzej – bezpieczeństwo fizyczne, to nie jest tylko działanie zapobiegające włamaniu, napadowi czy kradzieży. Definicja jest dużo szersza, a działań przed jakimi chronić powinny dobrze zorganizowane systemy bezpieczeństwa jest zdecydowanie więcej.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu zwiększenia wygody przeglądania.