Szach i mat…

Niestety organizacje pracownicze poniosły… no może nie klęskę, ale na pewno porażkę. O tyle bolesną, że przecież dowiedzieliśmy się już ze stron jednej z organizacji – że ich uwagi (niestety nie opinia – warto by albo doczytać, albo sprostować), zostały wzięte pod uwagę. Chyba jednak nie… Projekt, który dziś komentuję jest projektem uwzględniającym opinie, stanowiska i uwagi organizacji. A więc wprost pokazuje, które z nich zostały uwzględnione a które nie.

Prawo – zawiła materia

Postaram się zwrócić uwagę Czytelnika na naprawdę istotne kwestie w Projekcie. Na które chyba do tej pory nie zwrócono uwagi.

1 września 2016, czy 1 stycznia 2017?

Odpowiedź niby banalna, ale… tu jest cały pies pogrzebany.

Szach…

Art. 8 Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i obowiązujących w tym dniu minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w art 8a ustawy zmienianej w art 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017.

Art. 12 – ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016, z wyjątkiem art. pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.

Zawiłe prawda?

Ale rozłóżmy na czynniki pierwsze.

Dla umów zawartych przed 1 września (a więc dniem wejścia w życie ustawy) oraz – UWAGA ŁĄCZNIE DO SPEŁNIENIA, obowiązujących w tym dniu, zastosowanie najniższej krajowej będzie miało miejsce od 1 stycznia 2017.

Kompromis?

Taki moim zdaniem nieco zgniły. Najpierw miał być 1 maja. Nie wyszło. Teraz pierwszy września – ale.. dla nowych umów. A wszystkie pozostałe – dopiero od 1 stycznia 2017. I uwaga – gwarancja dla pracodawców niezmienności najniższej krajowej. I to nie przez rok, a przez 16 miesięcy. Mówi o tym art. 7 Projektu:

Art. 7. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia lub świadczenie usług, o których mowa w ustawie zmienianej w art 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2017r. wynosi 12 zł za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

… mat

Pracodawcy uzyskują gwarancję niezmienności wysokości najniższej krajowej:

  • Dla umów zawartych od 1 września 2016 – przez 18 miesięcy, do 1 stycznia 2018.
  • Dla umów zawartych przed 1 września 2016 – przez 12 miesięcy, czyli zwyżka stawki na 12 dopiero od 1 stycznia, a kolejna podwyżka – nie wcześniej niż 1 stycznia.

Nie wcześniej – słowo kluczowe. Ciekawe prawda? Normalnie najniższa krajowa jest waloryzowana raz w roku. A tu proszę… kolejny macik.

Mat 2?

Mamy jeszcze kilka macików. Ale już niewiele dziś. Np. umowy zawarte w trybie zamówień publicznych – art 9 i 10. Negocjowane w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy (wrzesień 2016), ale… znów rafy. Konieczny wniosek pisemny o negocjacje stawki. Fajnie – tylko terminu zakończenia negocjacji nie określono. Pojawia się termin – jeśli w terminie 30 dni nie zawarto porozumienia, uprawnia to strony do wypowiedzenia umowy. Czyli agencja ochrony może wypowiedzieć, zleceniobiorca może wypowiedzieć, ale.. w ciągu 2 miesięcy. Niezależnie od terminu wypowiedzenia.

A nawet jeśli… termin wypowiedzenia przekroczy progową datę – 1 stycznia 2017, umowa i tak wygasa.

Jak widać, agencje ochrony nauczone zmianami w PFRON odpowiednio zadbały o swoje interesy. Już nie będzie konieczności utrzymywania kontraktów, na których będzie strata, a które by zmuszały do wypłaty minimalnego wynagrodzenia. Po prostu można będzie z końcem 2016 zejść z kontraktu. W tym czasie nie podnosząc pensji do minimalnych 12 pln, z wyjątkiem nowych umów z pracownikami zawartych po 1 września 2017.

Mat – 3?

Kasa? Nie, nie tylko. Jeśli układ zbiorowy będzie tak stanowił, to wynagrodzenie jest dopuszczalne w innej formie. Art 8a, ust 1 pkt 5 projektu. Czyli znów – jakby to powiedzieć. Pewna furtka. Prawie brama.

Burza w szklance wody – czyli “sukces goni sukces”

Jak widać parcie na szkło władz organizacji pracowniczej (tej konkretnej) nie pomaga. Pytanie tylko, czy nie przeszkodziło. Pozwolę sobie jeszcze na jedną już nieco bardziej prywatną wycieczkę. Otóż władze tej organizacji w pewnym miejscu swojego listu biorą się za pouczanie prezesów i właścicieli firm ochrony. Mniej więcej w tonie – że jeśli nie da się godnie zarobić i wypłacić godnej pensji, to nie trzeba brać się za ochronę…

A parafrazując – jak się bierze za ochronę praw pracowniczych i reprezentacje branży, ogłasza się sukces, który jak widać jest porażką… Jak się przegapia terminy – przypomnę:

  • Termin konsultacji publicznych to 19 stycznia do 18 lutego 2016.
  • Pismo organizacji, o której mowa jest datowane na 27 lutego.

to może warto skorzystać ze swoich rad?