Grzegorz Krzemiński

Z ochroną fizyczną osób i mienia związany od 1995 roku. Pracował na większości stanowisk w ochronie osób i mienia. Zajmował stanowiska wykonawcze i kierownicze w agencjach ochrony, do poziomu kierownika działu ochrony. Licencjonowany (obecnie kwalifikowany) pracownik ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. Wykonywał ochronę na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia oraz na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych (pion ochrony).

Stanowiska wykonawcze

Był pracownikiem ochrony na obiektach przemysłowych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej i administracji rządowej. Wykonywał zarówno ochronę fizyczną (służba wartownicza), jak i konwojował wartości pieniężne oraz informacje niejawne. Był również „bodyguardem”, z doświadczeniem w ochronie biznesmenów krajowych i zagranicznych oraz osób ze świata polityki. Najważniejszym klientem w ochronie osobistej był lider jednej z czołowych partii politycznych w Polsce (zlecenia w latach 2004-2006), gdzie nie tylko realizował, ale i organizował zadania ochronne. Jako uzupełnienie – wykonał kilka modernizacji systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV. Administrował również systemami alarmowymi w tym kontroli dostępu, CCTV, włamania i napadu oraz systemami sygnalizacji pożaru.

Stanowiska kierownicze

Pracował na stanowiskach kierowniczych w agencjach ochrony i innych formacjach i służbach, które wykonywały zadania ochronne. Z kategorii obiektów, w jakich organizował ochronę należy wymienić obiekty przemysłowe, handlowe, urzędy i ministerstwa, obiekty użyteczności publicznej. Klasyfikowane były w zależności od przepisów prawa, do obiektów obowiązkowej ochrony, obiektów szczególnie ważnych dla obronności, zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, obiekty objęte dobra praktyką wytwarzania, obiekty portowe (kodeks morski).

Inne doświadczenia

Edukacja i szkolenie

Od 2000 roku szkoli nie tylko pracowników ochrony, ale również inny personel bezpieczeństwa. Był również wykładowcą w policealnej szkole ochrony, wykładając podstawy ekonomii, organizacji oraz organizacji bezpieczeństwa, planowania ochrony oraz zakres zarządzania i kierowania personelem. Szkoli i szkolił z zakresu organizacji bezpieczeństwa, audytu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji.

Audyt bezpieczeństwa

Od 2000 roku prowadzi również audyty bezpieczeństwa. Ocenił stan bezpieczeństwa około 250 obiektów, w tym około 90 zakładów przemysłowych, kilkadziesiąt urzędów, kilka obiektów handlowych i użyteczności publicznej (prywatnych). Jest autorem metodyki audytu bezpieczeństwa opartej o normy ISO 19011, Metodykę KGP oraz Standard Bezpieczeństwa 5 filarów.

Inne formacje i służby

Pracował również w administracji rządowej i samorządowej. Organizował i oceniał bezpieczeństwo inspektoratów celnych (Inspekcja Celna rozwiązana w 2002r. – obecnie służba działa w strukturach Ministerstwa Finansów). Pracował również przy organizacji bezpieczeństwa publicznego w Warszawie i Krakowie. Realizował zadania w ramach dużych operacji i kryzysów. Jest byłym strażakiem – ochotnikiem oraz ratownikiem pogotowania ratunkowego.

Firmy, instytucje, obiekty

Pracował i prowadził szkolenia dla firm z wielu sektorów i branż, między innymi przemysł – huty szkła, przetwórnie metali, przetwórnie spożywcze, zakłady drzewne, fabryki mebli, kosmetyków, farmaceutyków, przemysł chemiczny, górniczy i naftowy.

Z firm warto wymienić Grupę Ciech i fabryki Alwernia, Organika-Sarzyna, ZACHEM, GZNF Fosfory, Boruta Kolor, Janikosoda oraz Soda Mątwy, Wrocławski Park Wodny, Agora SA (drukarnia Warszawa), Grupa Kęty SA i fabryki Alupol, Alupol Packaging Kęty, Aluform, Grupa Kęty, z grupy VOX – VOX Meble i DrewnoVOX,  z Procter & Gamble, fabryka Olay oraz P&G Gilette Polska,  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNIG S.A.), Agata Meble, „Twoje Bezpieczeństwo”, PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe, PF Anpharm S.A. (struktura Servier). Z administracji publicznej – Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA/PAŻP), Straż Miejska w Krakowie, Straż Miejska w Siemianowicach Śląskich, Straż Miejska w Warszawie, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,

Dla firm związanych z bezpieczeństwem realizował i realizuje zarówno szkolenia jak i doradza w organizacji bezpieczeństwa. Z usług skorzystały już firmy Solid Security, M2.CS, Grupa City Security, Temida Group, Biuro Ochrony Biznesu, AKROMAR, oraz pojedynczo pracownicy Konsalnet, G4S, Brinks, Justus.

Podejście do ochrony

Stosuje nowoczesne podejście do ochrony fizycznej w Polsce. Odchodzi od standardowego rozumienia działań ochronnych w bardzo wąskim rozumieniu, wskazując, że ochrona fizyczna jest poza godzinami pracy obiektu (firmy) jedyną formacją w obiekcie i na niej spoczywa reagowanie oraz uruchomienie procedur kryzysowych. W chwili obecnej wdraża takie podejście pracując dla klientów z branży farmaceutycznej, chemicznej, produkcyjnej, informatycznej oraz sieci sprzedaży detalicznej (odzież), współpracując z trzema agencjami ochrony.

Dzięki takiemu podejściu agencje ochrony uzyskują wyższe stawki (wzrost średnio 20-50%, w zależności od zakresu zadań), co przekłada się wzrostem wynagrodzenia dla pracowników ochrony. Wraz ze wzrostem stawki rosną wymagania i kompetencje. Aby im sprostać na tego typu kontraktach organizowane są systemy doskonalenia wewnętrznego oraz ustalone ścieżki rozwoju zawodowego.