„Zarządzanie kryzysowe, komunikacja i kooperacja służb”

28-29 października 2014, Sopot

Specyfika zarządzania kryzysowego polega przede wszystkim na dobrej organizacji personelu, niezawodnej łączności, umiejętności korzystania z najnowocześniejszego sprzętu oraz na ciągłym doskonaleniu systemu jakościowego rozpoznawania zagrożeń.

To tylko kilka z czynników, które mają wpływ na czas przeprowadzonej akcji, od której zależne jest ludzkie życie.  

Jaką rolę w tym zakresie odgrywa technologia?

Jej dynamiczny rozwój usprawnia pracę wielu firm i instytucji, a w tym konkretnym przypadku służb mundurowych i administracji, dzięki czemu możliwe jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, ale także już podczas samego działania ograniczanie liczby ofiar katastrof oraz wypadków.

Specjaliści mówią – tu nie ma miejsca na błędy – stawką jest ludzkie życie.

W imieniu własnym oraz zaproszonych ekspertów serdecznie zapraszam do udziału w dziesiątej edycji konferencji „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”.

Konferencja jest spotkaniem przedstawicieli służb mundurowych oraz administracji publicznej i ma na celu, poznanie ich potrzeb oraz wskazanie możliwych kierunków zmian, mających na celu rozwój i poprawę skuteczności działania organów w sytuacjach kryzysowych.

PATRONI HONOROWI:

 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Europejski Instytut Bezpieczeństwa
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Polska Rada Ratowników Medycznych
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Wojskowy Insytut Medyczny

Z przyjemnością informujemy, że na konferencji zostaną wygłoszone prelekcje:

 • Koncentracja dyspozytorni medycznych w Polsce a wystąpienie zdarzeń o charakterze masowym
  mgr Edyta Wcisło –  Przewodnicząca –  Polska Rada Ratowników Medycznych
  mgr Klaudiusz Nadolny – Zastępca Przewodniczącej – Polska Rada Ratowników Medycznych
 • Zarządzanie ryzykiem – nowy aspekt planowania cywilnego
  dr Grzegorz Abgarowicz – Wykładowca – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce rola i zadania psychologów w sytuacjach kryzysowych a Zespoły Szybkiego Reagowania
  dr Elżbieta Sideris – Dyrektor – Instytut Ratownictwa Psychologicznego
 • Wybrane aspekty wsparcia administracji publicznej przez Brygadę Lotnictwa MW w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych
  kmdr por.dypl.inż.nawig. Mariusz Rzepecki – Szef Sztabu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
 • Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym
  Płk. rezerwy mgr Zenon Sobiejko – Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa – Akademia Obrony Narodowej
 • Problematyka dekontaminacji poszkodowanych w zdarzeniach o charakterze masowym
  mgr Kamil Krzyżanowski – Asystent – Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej i Katastrof GUMed
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne – czy to służba ratownicza?
  mgr Roman Badach – Rogowski – Specjalista ratownictwa medycznego – Wojewódzka Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze

Ze względu na szeroki zakres tematyczny poniżej przedstawiamy główną tematykę wydarzenia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie www.

I. Od edukacji do sprawnej organizacji – katastrofa i ograniczanie jej skutków

II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych

III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym

1. Obieg informacji i komunikacja służb – systemy łączności, aplikacje dedykowane, standardy i narzędzia

2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji

 • Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu
 • Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm

Szczegółowa tematyka >>>  http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/zarzarzadnie-kryzysowe-komunikacja-i-kooperacja-sluzb/szczegolowa-tematyka-konferencji.htm

Więcej informacji na stronie>> http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/zarzarzadnie-kryzysowe-komunikacja-i-kooperacja-sluzb.htm

Do bezpłatnego udziałuzapraszamy:

Kadrę zarządzającą:

 • wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawiciele centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjaliści do zarządzania kryzysowego.
 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR,
 • służby ratownicze chemiczne, radiacyjne

Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

REJESTRACJA >>http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/zarzarzadnie-kryzysowe-komunikacja-i-kooperacja-sluzb/rejestracja-274.htm

Kontakt z Organizatorem:

Justyna Mejłun
Specjalista ds. organizacji konferencji
tel. +48 0 725 792 689
fax. +48 0-22 244 25 37
e-mail:
justyna.mejlun@multitrain.pl