Dzisiejszy artykuł powstał po ostatniej informacji o zapowiadanych szkoleniach ESSA. Europejska Akademia Bezpieczeństwa i Ochrony, uruchomiła  nową ścieżkę rozwoju, zawężoną do branży ochrony i bezpieczeństwa fizycznego. Według autorów ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie na lepszy poziom usług, wychodzenie branży z marazmu, za sprawą podwyższonej kwoty najniższej krajowej oraz ozusowania umów.

Większe stawki – większe wymagania

Wielu klientów ochrony wskazuje, że wraz ze wzrostem stawek za ochronę będą wymagać lepszej jakości i wyższego poziomu usług. Jednak sporym problemem był brak oferty dla managerów ochrony i bezpieczeństwa na polskim rynku. Większość osób uprawnionych do kierowania działaniami ochrony (kwalifikowani pracownicy ochrony) oraz osoby nadzorujące ochronę z ramienia przedsiębiorcy (security managerowie, asset protection managerowie oraz podobne stanowiska) najczęściej legitymowali się tylko wpisem na listę pracowników kwalifikowanych lub wcześniej licencją.

Oznaczało to, że ich przygotowanie zawodowe, zgodnie z zapisem w rozporządzeniu w sprawie minimalnego zakresu kursów było … minimalne. Najczęściej powtarzanymi zarzutami w stosunku do tego wyszkolenia (programu) był brak praktycznego przygotowania w zakresie:

  • Analizy zagrożeń;
  • Tworzenia planów ochrony, procedur i instrukcji;
  • Organizowania ochrony, w tym określania wymagań kwalifikacyjnych na stanowiska czy przygotowania szkoleń i zarządzania wiedzą;
  • Planowania ochrony, zakładając zmiany w czasie (projekty i działania doskonalące);

ECPSM – ESSA Certified Physical Security Manager to ścieżka rozwoju (według nazw ESSA), czyli zaplanowany proces szkolenia, mający na celu dostarczenie kluczowej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i jego organizacji.

Prowadzącym szkolenie jest bardzo doświadczony specjalista, manager i doradca ds. bezpieczeństwa, który zaczynał swoją karierę jako pracownik ochrony. Obecnie realizuje kontrakty w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii, a swoje doświadczenie przekazuje między innymi w formie szkoleń.

Jest to z pewnością wyjątkowa oferta na polskim rynku, gdzie nadal rozwój w kierunku zarzadzania bezpieczeństwem fizycznym jest dość utrudniony ze względu na brak szkoleń.

Warto też dodać, że uczestnicy szkoleń prowadzonych w ramach ESSA w wielu przypadkach awansowali, obejmując stanowiska korporacyjnych specjalistów i szefów bezpieczeństwa fizycznego. Więcej informacji na stronie ESSA – http://essa.pro

A my wiemy… że pierwsze szkolenie w ECPSM i ECPSA (audytor) już 16 lutego!