RR Security – nowoczesna ochrona: rozmowa z Radosławem Busiło z zarządu RR Security.

ŁG | RR Security z siedzibą w Warszawie jest firmą młodą na Polskim rynku powstałą
w 2010r.
Jakie są początki funkcjonowania firmy, w jakich usługach specjalizuje się firma i jaki jest jej zasięg?

RR | Głównym obszarem działalności firmy jest szeroko pojęta ochrona osób i mienia,
a bardziej szczegółowo – ochrona fizyczna obiektów, i to zarówno z sektora publicznego (zamówienia publiczne stanowią ok. 70 % kontraktów obsługiwanych przez naszą firmę), jak i prywatnego., do którego należą m.in. obiekty przemysłowe, jak również wspólnoty mieszkaniowe czy placówki handlowe. Od około 3 lat prężnie rozwijamy się także w usługach monitoringu, i to dla wszystkich grup klientów: prywatnych, indywidualnych i biznesowych oraz dla sektora publicznego. Obecnie nasza firma świadczy swoje usługi niemal w każdym województwie dla ponad 1500 klientów. Posiadamy centralną stację monitorowania alarmów korzystającą z najnowszych rozwiązań technologicznych. Znajduje się ona w jednym z większych miast Mazowsza. Pod stałym nadzorem naszego monitoringu jest wiele obiektów należących do naszych klientów. Jako że zapewniamy bezpieczeństwo jednej z największych firm energetycznych w Polsce, monitoringowi naszemu poddanych jest ponad 240 obiektów należących do tylko tego podmiotu. Poza tym, nadzorujemy w ten sposób także ponad tysiąc różnych innych obiektów – sklepów, biur, urzędów, a także zwykłych domów mieszkalnych.

Dziś firma działająca w sektorze oustsourcingu musi oferować klientom cały pakiet usług dostosowanych do indywidualnych wymagań. Do kompleksowej obsługi klientów wykorzystujemy m.in. nasz prężnie rozwijający się dział projektujący, instalujący oraz konserwujący systemy zabezpieczeń technicznych. Świadczymy również usługi z zakresu monitorowania i lokalizacji GPS pojazdów, konwojowania wartości pieniężnych, jak również chronimy transporty przedmiotów wartościowych. W samym 2015 roku było przez nas konwojowanych 250 tego typu transportów. Ponadto w zakres naszych usług wchodzi również zabezpieczenie imprez masowych (około 15 bardzo dużych w 2015 roku) oraz innych wydarzeń, które ze względu na swoją specyfikę wymagają ochrony.
Starając się dostarczać naszym klientom kompleksowe rozwiązania z zakresy ochrony, skupiamy się od pewnego czasu na strategii Co-branding-u, nawiązując współpracę z wieloma firmami dostarczającymi usługi komplementarne. Polski rynek jest bardzo nasycony, co powoduje że firmy w tym momencie skupiają się na rozszerzaniu swojego portfolio o nowe produkty oraz na rozszerzaniu swoich docelowych grup klientów. M.in. kompleksowe monitorowanie pojazdów (dla firm logistycznych), usługi z zakresu cash processingu lub z zakresu przeprowadzania audytów bezpieczeństwa.

Oczywiście, w tym wszystkim ważniejsza jest najwyższa jakość oferowanych usług, i na niej właśnie się koncentrujemy. W przeciągu ostatniego roku, przybyło nam w tym obszarach 35 procent więcej klientów.

ŁG | Administracja publiczna, sektor prywatny, osiedla i nowe kontrakty, jakie są dziś oczekiwania klientów wobec firm ochrony takich jak RR Security? I co RR Security może zaproponować swoim klientom, co wyróżnia firmę na tle konkurencji?

RR | Chcąc być elastycznym, RR Security indywidualnie podchodzi do każdego wymagania naszych klientów. Warto podkreślić, iż każdy z tych sektorów oczekuje często innych rozwiązań z zakresu usług ochrony. Niezbędne w dążeniu do wyróżnienia się ”in plus” na tle konkurencji jest wsłuchiwanie się w każdą potrzebę naszego klienta. RR Security powstało w okresie stagnacji na rynku usług ochrony i – w zamierzeniu twórców firmy – miało wypełnić na nim pewną lukę. Jako jedna z niewielu firm w Polsce posiadamy Certyfikaty m.in. ISOQAR, ISO 9001:2008, PN-N 18001:2004.

Trzon spółki stanowi wyspecjalizowana i doświadczona (chociażby we wcześniejszej pracy w innych, często największych w Polsce, firmach) kadra. Dzięki temu, już na samym początku, wiedzieliśmy, jak budować strukturę organizacyjną, stawiając przede wszystkim na profesjonalizm. Pozwoliło nam to osiągnąć – nadspodziewanie – bardzo szybki rozwój (przez cały 2015 to ok 30% wzrost organiczny) oraz w bardzo krótkim czasie zbudować świadomość marki wśród całej grupy naszych klientów.

ŁG | Jakimi kryteriami dziś klient posługuje się w zakupie usługi ochrony? Czy kryteria te są właściwie dobierane? Co mógłby Pan doradzić swoim klientom obecnym i przyszłym,
a czego mają się wystrzegać przy wyborze firmy ochrony?

RR | Niestety na naszym rynku, i to w zdecydowanej większości przypadków, głównym kryterium jest wciąż cena świadczonej usługi, która bezpośrednio przekłada się na jej jakość. Oczywiście wybór tego kryterium jako najważniejszego, w bardzo krótkim okresie, potwierdza wątpliwą jakość usługi. Tak jest zawsze. RR Security proponuje kompromis między bardzo wysokimi nakładami finansowymi a jakością. Ponosząc wydatek na usługę oferowaną przez nas, klient wie co otrzyma. Jest to więc dla niego inwestycja w bezpieczeństwo, i to bardzo opłacalna. W zbyt małym jeszcze stopniu klient zwraca uwagę na inne elementy oferty, które powinny być dla niego ważniejsze niż cena za usługę: profesjonalizm (na który składa się wiele elementów. Tu można szybko wymienić choćby, proponowanie usprawnień oraz nowych rozwiązań, które wpłyną realnie na poprawę bezpieczeństwa danego obiektu, jak również – w dłuższej perspektywie – przyczynią się do obniżenia kosztów dla klienta. Jednym z takich rozwiązań jest wideo weryfikacja, opierająca się na systemach monitoringu wizyjnego, bądź inwestowanie w kompleksowe rozwiązania z zakresu systemów kontroli dostępu. Mnogość rozwiązań technologicznych pozwala projektować rozwiązania pod indywidualne potrzeby. Co również jest niesłychanie istotne – szybkość reakcji, która w naszej branży często jest jedną z kluczowych determinant jakości świadczenia usługi. Od kliku lat firmy z naszej branży zatrudniają również pracowników recepcji oraz proponują usługę konsjerż, wszystko to jest odpowiedzią na coraz większe wymagania klientów wobec firm świadczących usługi ochrony), indywidualne podejście do potrzeb klienta związanych
z ochroną, posiadanie niezbędnych certyfikatów oraz ubezpieczeń.

Widzimy jednak, że – choć powoli – coraz więcej klientów ma już i to na względzie. Część z nich sama potrafi już dokonać niezbędnych kalkulacji, czy rzeczywiście proponowana cena nie stanowi dumpingu, a więc, czy nie stanowi pustej obietnicy. Wtedy właśnie łatwo im się zorientować, co reprezentuje dana firma. Z naszego doświadczenia wynika, że świadomy klient wystrzega się firm obiecujących przysłowiowe cuda za bardzo niską cenę, bo wie, że byłby na takiej usłudze stratny. Oczywiście klient powinien najpierw szczegółowo przedstawić swoje wymagania, do których następnie dopasowywana jest oferta. Jeśli do danej usługi otrzymuje osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, może być spokojny, że poniesiony przez niego wydatek to nie wyrzucanie pieniędzy w błoto.

ŁG | Kapitał firmy ochroniarskiej to ludzie, którzy wykonują powierzone zadania. To na podstawie ich rzetelności przy wykonywaniu pracy klienci oceniają jakość wykonywania usługi. Na tym poziomie budują się kluczowe relacje mające wpływ na budowę zaufania i pozytywnych relacji biznesowych.
Jaką kadrę zatrudnia RR Security i w jaki sposób przygotowuje ją do realizacji zadań związanych z ochroną mienia i obsługą klienta?

RR | Nieważne w jakiej branży działa firma, trzeba pamiętać o tym, że – jak sam Pan Redaktor zaznaczył – najważniejszym kapitałem są ludzie, dzięki którym dana organizacja funkcjonuje i się rozwija. Branża ochrony jest pod tym względem specyficzna, ponieważ zdecydowaną większość w strukturze zatrudnienia stanowią agenci ochronyo odpowiednich kwalifikacjach, udokumentowanych np. stosownymi certyfikatami.

Pracownicy ochrony są niewątpliwie naszą wizytówką, dlatego ciągle pracujemy nad podnoszeniem ich kwalifikacji, poprzez np. dbałość o ich regularne szkolenia. Jako jedna z niewielu firm na polskim rynku, dofinansowujemy im kursy tzw. Kwalifikowanego Pracownika Ochrony. Inwestujemy też w zwiększanie ich kwalifikacji w innych obszarach m.in., z BHP, zasad bezpieczeństwa, przetwarzania danych osobowych dla pracowników recepcji, portierni czy konsjerż. W 2015 roku skorzystało z takich szkoleń prawie 100 osób, czyli około 10 procent ogółu zatrudnionych u nas.

ŁG | Z początkiem roku, z uwagi na zmiany prawne związane z umowami zlecenie, wiele firm, dostosowując się do nich, musiało renegocjować dotychczasowe kontrakty. Jak firma RR Security poradziła sobie z tą sytuacją? Jak na nią zareagowali klienci? I czy miała ona znaczący wpływ na utratę lub pozyskanie kontraktów?

RR | Wbrew naszym wcześniejszym obawom, okazało się że blisko 90% naszych dotychczasowych klientów zdecydowała się na renegocjację warunków umowy, chcąc w dalszym ciągu pozostać naszymi lojalnymi partnerami biznesowymi.

Dla kogoś z zewnątrz może to stanowić spore zaskoczenie, ale – znając naszych klientów – wiemy, że dla nich kryterium ceny nie jest najistotniejsze. Są zadowoleni z jakości oferowanych przez nas usług i są w stanie dopłacić nieco więcej, by dalej z nich korzystać.

ŁG | W bieżącym roku 2016 można spodziewać się kolejnych zmian w związku z ustaleniem minimalnej stawki na umowę zlecenie, która ma wynieść 12 zł brutto (pracownicze). Oznaczałoby to, że klienci którzy do tej pory „oszczędnie” podchodzili do wydatkowania na ochronę, musieliby prawdopodobnie po raz kolejny zwiększyć swoje budżety. Jak klienci reagują na takie zmiany? I jakie mają one znaczenie z punktu widzenia klienta dla poziomu świadczenia usługi, która niejednokrotnie świadczona była poniżej proponowanej stawki minimalnej.

RR | Nie sposób nie zgodzić się, że proponowane przez rząd zmiany dotyczące wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej bezpośrednio dotkną firmy z naszego i wielu innych usługowych sektorów. Klienci, którzy nie będą w stanie ponieść zdecydowanie większych kosztów związanych ze świadczeniem usługi ochrony, w zdecydowanej większości przypadków zdecydują się na jednorazową inwestycję w zabezpieczenie techniczne swoich obiektów.

RR Security – w odpowiedzi na oczekiwania klientów – dynamicznie rozwija dział techniczny odpowiedzialny za projektowanie, montaż oraz konserwację i utrzymanie różnych systemów m.in. kontroli dostępu, telewizji przemysłowej oraz sygnalizacji włamania i napadu. Tak jak inni z naszej branży, przewidujemy, że konsekwencją podwyższenia stawki minimalnej stanie się wprowadzanie większej ilości rozwiązań technologicznych – jako wsparcia dla pracowników ochrony. Wtedy, do realizacji niektórych rodzajów usług nie będzie potrzeba aż tylu pracowników. To naturalny proces, który dokonał się już w bardziej rozwiniętych gospodarkach – np. w Skandynawii.

W efekcie, klient korzystać będzie z usługi na wysokim poziomie, niewymagającej zaangażowania tylu osób, co teraz, a na dodatek – głównie z uwagi na zracjonalizowanie kosztów pracy – będzie ona bardziej opłacalna dla takich firm jak nasza.

ŁG | W sprawie minimalnej stawki 12 zł w ostatnim czasie głos zabrały dwie organizacje branżowe Polska Izba Ochrony oraz Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony.

Ci pierwsi chcieliby, aby zmiany weszły nie prędzej niż z początkiem roku 2017, argumentując to przygotowaniem przez klientów budżetu. Ci drudzy zaś opowiadają się za jak najszybszym wprowadzeniem minimalnej stawki, kierując się interesem pracownika ochrony i jak najszybszym poprawieniem jego finansowych warunków pracy. Jakie jest Pana zdanie w tym temacie? Warto poczekać, czy jednak wprowadzić zmiany jak najszybciej?

RR | W moim subiektywnym odczuciu wprowadzenie w życie minimalnej stawki godzinowej w długo falowej perspektywie czasu spowoduje zauważalne zmiany. Przede wszystkim zyskają na niej najniżej opłacani pracownicy, a w pewnym stopniu zmiany wpłyną również na wzrost jakości świadczonych usług. Trzeba jednak pamiętać o związku przyczynowo skutkowym. Warto zauważyć, że efektem pochopnych działań może być natychmiastowa likwidacja wielu miejsc pracy, jak również problemy z utrzymaniem się na rynku wielu firm – także tych nie związanych z branżą ochrony. Dlatego w przypadku wprowadzania w życie, i to w bardzo krótkim czasie, przepisów, które znacznie różnią się od obowiązujących, tak ważne jest zachowanie tzw. vacatio legis, aby uniknąć chaosu i dostosować branżę do tak znaczących zmian.

ŁG | Dotychczas stawka oferowana klientowi za roboczo-godzinę pracownika ochrony nie była równa tej samej stawce proponowanej przez inną firmę. Mam tu na myśli różnicę w kosztach pracowniczych, kosztach obsługi zlecenia, kosztach prowadzenia działalności danej firmy ochrony. To w efekcie miało wpływ, jaką marże firma wypracowywała. Po wprowadzeniu stawki minimalnej teoretycznie poziom konkurencyjności powinien w pewnym sensie się wyrównać, zakładając, że wspólną wartością budującą stawkę końcową dla klienta jest 12 zł brutto dla pracownika.
Czy uważa Pan, że stawka minimalna wpłynie na zmniejszenie różnic pomiędzy większą, a mniejszą firmą? Jaki wpływ będzie miała na konkurencyjność między firmami ochrony i ew. w jakim obszarze najbardziej?

RR | Po wprowadzeniu zmian dotyczących stawek, konkurencja firm z branży rzeczywiście zdecydowanie się wyrówna. Teraz bardzo często możemy obserwować, jak znacznie różnią się kalkulacje firm startujących np. w tym samym przetargu, gdzie wszystkie założenia dla każdej z firm są identyczne, proponowane stawki często różnią się nawet o 150 %.

Przewagą, jaką będą mogły się wykazać firmy po wprowadzeniu zmian w życie będą: ich doświadczenie, kwalifikacje pracowników, referencje oraz znajomość danej marki na rynku, jak również to, w jakim stopniu korzystają z rozwiązań technologicznych, które mogą w najbliższym czasie okazać się ogromną szansą na dalszy rozwój dla wielu firm. Szczególnie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

ŁG | Dziękuję za rozmowę, i życzę sukcesów w pozyskiwaniu nowych kontraktów.

Rozmowę dla ochrona.pro przeprowadził: Łukasz Grzesik

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł12 PLN czy wejdzie?
Następny artykułPorzucone dziecko